Home > Books, Tamil > எரிக் ஃபானர் நேர்காணல் :: மைத்ரேயன்

எரிக் ஃபானர் நேர்காணல் :: மைத்ரேயன்


சில பேருக்கு அமெரிக்க உண்மை தெரிகிறது, அதுவும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. எரிக் ஃபானர் ஒன்றும் வாயில் நுரைகக்கும் இடது சாரி இல்லை. ஆனால் அவர் ஒன்று சொல்கிறார். அமெரிக்க பெரும் நிறுவனங்கள் உலகளாவிய சந்தையில் போட்டி போட முடியாத நிலையில் இருக்கின்றன, எனவே அவை அமெரிக்க அரசாங்கத்தைத் தம் தொழிலாளரின் நலன்களுக்கான பளுவைச் சுமக்கச் சொல்கின்றன.

லாபமெல்லாம் பணக்காரர்களுக்கு, நஷ்டமெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு – என்ன ஒரு முதலியம், என்ன ஒரு சோசலிசம்!

இதைக் கவனித்தால் இதேதான் இந்தியாவில் பல பத்தாண்டுகளாக நேருவிய மரமண்டைகள் பயின்று வந்தன, இதேதான் திராவிடியப் புல்லுருவிகள் அரசாக நடத்துகிறார், மேற்கு வங்கத் தேசத் துரோகிகளும், ஏன் நாக்சலைட்களுமே இதைத்தான் பயின்று வருகின்றனர்.

அழிப்பெல்லாம் அரசாங்கம், நல்லதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே ரயில்வே நிலையங்கள், தார்ச்சாலைகள், கல்விக் கூடங்கள், மின்கம்பங்களை எல்லாம் உடைத்துக் குண்டு வீசி அழித்து மக்களுக்கு நல்லது செய்து விட்டு, மக்களுக்கு எந்த வசதியும் அரசு செய்து தரவில்லை நாங்கள்தான் செய்கிறோம் என்று கட்டப் பஞ்சாயத்து செய்யும் அற்பமிருகக் கூட்டம் இந்த நாக்சலைட் கூட்டம். எனவே இவர்களும் அரசாங்கத்தைச் சுரண்டுவதை நியாயப் படுத்துகிறார் என்று சொன்னேன்.

ரஷ்யத் திருடர்களின் அரசும், சீன ராட்சதர்களின் ‘கம்யூனிசக் கட்சி உயரதிகாரிகளின்’ அரசும், இதாலிய பெர்லுஸ்கோனியின் அரைப் பாசிச கிருஸ்தவ ஜனநாயக அரசும், புஷ் – சேனியின் குடியரசுககட்சி பெரும்தனக்காரர்களின் அரசும் எல்லாம் இதே கொள்கைகள் கொண்டவைதான்.

மக்கள் நம்பிக்கைக்கு உரிய அரசைக் கைப்பற்றி, அதை ஓட்டாண்டியாக்கி, எல்லா நன்மைகளையும் தம் பாக்கெட்டில் போட்டுக் கொண்டு அரசு நம்பத்தக்கது அல்ல, அதை ஒழித்து எங்களை மாத்திரம் நம்புங்கள் என்று சொல்லும் விஷக்கிருமிக் கருத்தியல் இவர்களது.

அதுதான் ஃபானர் சொல்கிறார்: வால்மார்ட் தன் ஊழியர்களின் உடல்நலக் காப்புக்கான கட்டணத்தைக் கொடுக்கத் தயாரில்லை, எனவே அதை அரசாங்கம் ஏற்கவேண்டும் என்று செய்தித்தாள்களில் தேர்தலுக்கு முன் விளம்பரம் கொடுத்து வருகிறது. என்று சுட்டுகிறார்.

மகெய்னோ, ஒபாமாவோ, அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் என்பது அவர் உள்ளர்த்தம் என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன். அமெரிக்கப் பெருநிறுவனங்களுக்கு உவப்பில்லாத எதையும் தேர்தல் கொணராது என்றும் அவர் கருதுகிறார்போல எனக்குப் படுகிறது.

Interview with Historian Eric Foner: ‘Life Is Getting More Difficult for Americans’ – SPIEGEL ONLINE – News – International: “As Americans prepare to vote, historian Eric Foner speaks to SPIEGEL about the current crisis of confidence in the United States, the roots of US exceptionalism and the country’s ever-changing concept of freedom.”

American Election: An Illusion Of Democracy
By Dr. Elias Akleh

Once again, as it has been happening every four years, the American people are suckered into surrendering their necks to a different yoke of slavery through the process of so-called “democratic election” of their president. Little they know that this president, and his administration, is but a tool used by the power elite – international financiers, military industrialists, energy companies and corporatocracy – to control resources, transfer wealth upwards, keep the populace in check, enslave them, suppress their dissent, and conscribe them into wars of greed against their human neighbors

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: